Om oss

Vad är Adventure Gavle?


Adventure Gavle hjälper dig som har hamnat utanför arbetslivet och vill ta dig tillbaka. Med en blandning av motivation och ansvar anpassat efter din unika situation lotsar vi dig in i gemenskapen.


Vi i Adventure Gavle hjälper dig som är i sysselsättningsfas eller i behov av arbetsträning till en meningsfull sysselsättning. Vi är organiserade som en ideell och en ekonomisk förening. Vi skapar möjligheter för arbetslösa att växa som individer och utveckla sin kompetens. Genom meningsfull sysselsättning skapa möjlighet till anställning. All vinst i vår förening återinvesteras i verksamheten och hjälper dig att nå ännu längre.


Adventure Gavle är äventyret där du ges möjlighet att utvecklas som människa. Med vår specialanpassade utbildning kan du genomgå ditt inre äventyr, stärka din självkänsla och växa som individ.


Du kan även få hjälp att utveckla din egen affärsidé till ett eget företag.Tillsammans tar vi fram de verktyg du behöver för att förverkliga dina drömmar och utveckla dina potential. Vi har en helhetssyn på människan och som mål att skapa arbetstillfällen utifrån varje individs förmåga.


Vår förhoppning är att alla människor…

… ska kunna arbeta 100 % av sin förmåga.

… kan vara tillgångar i ett företag.

… ska få vara delaktiga i samhället.

… ska kunna försörja sig själva.


Är du i sysselsättningsfas eller i behov av arbetsträning?

Då är Adventure Gavle det naturliga alternativet.  Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag, vars mål är att skapa nya arbetstillfällen utifrån människan och dess unika förutsättningar.


Vi vill, med sociala företag som exempel, visa att även människor

som har svårt att få en plats i arbetslivet är och kan vara en resurs och en tillgång för smhället. Vi tror att alla människor vill och kan vara delaktiga i samhällsbygget och vill vara så självförsörjande som möjligt.


Vi har tänkt oss att följa denna tanke genom att använda oss av policyn och regler för hur man agerar inom föreningen gentemot både interna och externa kunder.

Adventure Gavles arbetssätt präglas av ett jämställs- och

jämlikhetstänkande, samt att alltid försöka förbättra arbetssätt och arbetsmiljö med konceptet "Ständiga förbättringar".


Vad har vi då att arbeta med?

• Personalpolicy

• Friskvårdspolicy

• Kvalitetspolicy

• IT-policy

• Miljöpolicy

• Varumärkespolicy


Vi har även regler för etik och moral inom föreningen.